ЕРІКСОНІВСЬКИЙ НАПРЯМ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ КОНСУЛЬТУВАННІ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ.
БАЗОВИЙ КУРС (120 ГОДИН)

 

Ведучий – Олександр Тохтамиш, практикуючий спеціаліст Європейського товариства з клінічного гіпнозу Мілтона Еріксона

 

 

Програма базового курсу на даний час реалізується в Інституті глибинної психотерапії і методів психокорекції (м. Одеса)


Семінар 1 (20 годин).

 

Загальні принципи, вихідні положення і установки еріксонівського напряму у психотерапії. Міжнародні організації, що об'єднують і проводять навчання фахівців у галузі еріксонівської психотерапії. Відмінність еріксонівської психотерапії від НЛП. Новий (недирективний) гіпноз. Базова установка на довіру до безсвідомого. Екологічність і етичність еріксонівського гіпнозу. Принцип утилізації. Принцип "зустрічай клієнта на його території". Підстроювання і ведення. Якоріння. Мовні патерни в еріксонівському підході. Процесуальні інструкції в еріксонівській гіпнотерапії. Орієнтація на вирішення, позитивні зміни, ресурси клієнта. Ухвалення позитивної ролі симптому. Рефреймінг. Мілтон-модель і Мілтон-моделювання. Гумор в еріксонівської психотерапії. Зворотній зв'язок в еріксонівської психотерапії. Важливість невербального зворотного зв'язку. Роль спостережливості і її тренування. Виявлення патернів (стереотипів) в поведінці людини з метою діагностики та підвищення ефективності психологічної допомоги. Загальне та особливе в особистості клієнта. Калібрування. Установка на унікальність кожного клієнта.
Еріксонівська психотерапія, її поєднання і взаємовплив з іншими напрямками психотерапії. Поняття "системного еклектизму". К.Роджерс про схожість і відмінності еріксонівського і клієнт-центрованого підходів. Еріксонівський гіпноз і використання трансових станів в інших психотерапевтичних і духовно-практичних системах.

 

 

Семінар 2. (20 годин).

 

Базові навики  еріксонівського гіпнозу.

 

Розвиток навиків підстроювання й ведення. Взаємодія з клієнтом. Поняття рапорту. Цінність симптомів, установок клієнта. Надання клієнту вибору. Принцип мінімального впливу з максимальним ефектом.

 

Поняття трансу в еріксонівському підході, фізіологічні показники трансових станів. Терапевтичний транс. Відносність класифікації рівнів трансових станів. "Логіка" трансу. Утилізація в трансовому стані. Ратифікація зовнішніх подій при роботі з клієнтом в трансовому стані. Робота з абреакціями. Гіпнотичні феномени негативних і позитивних галюцинацій, спотворення часу, каталепсії і левітації руки, вікової регресії і вікової прогресії, амнезії і гипермнезии, постгипнотического навіювання.
Терапія невизначеним завданням і терапія випробуванням. Важливість мотивації клієнта, робота з мотивацією. Побудова потенціалу реакції. Використання польових умов для психотерапевтичних змін.

 


Семінар 3. (20 годин).

 

Самогіпноз.

 

Самонавіювання і самогіпноз. Самогіпноз і гіпноз: відносність відмінностей (чи можна витягти самого себе за волосся з болота?). Сугестивність як атрибут здорової психіки. Подібність і відмінність самогіпнозу і медитативних практик. Аутогенне тренування, ментальний тренінг та інші методи, які використовують самонавіювання в трансовом стані. Рівні цілепокладання в самогіпнозі. Мотивація до використання самогіпнозу.
Дихання і релаксація в самогіпнозі. Способи входження в гіпнотичний стан: використання аудіозапису, поступове розслаблення, фіксація погляду, використання дрімотного стану, використання музики. Специфічні еріксоновські прийоми і техніки самогіпнозу, засновані на довірі до безсвідомого. Поступове перемикання уваги на внутрішні образи в різних модальностях. Техніка рукостискання. Техніка дисоційованого спостерігача. Техніка поперемінного входження в транс і виходу з нього. Символи і метафори в самогіпнозі. Використання постгіпнотичного навіювання. Зниження болю та знеболювання, робота з соматичними та психосоматичними симптомами. Управління емоційними станами. Активізація творчої активності за допомогою самогіпнозу. Самогіпноз і розвиток особистості.

Семінар 4. (20 годин).

 

Метафора в еріксонівської психотерапії.

 

Виявляється, ми розмовляю не просто прозою, а метафорами: метафора як типовий і універсальний спосіб пізнання і спілкування. Притчі і терапевтичні історії. Дія метафори за принципом аналогії. Універсальні метафори: метафора змін, метафора трансформації, метафора зростання, метафора раннього навчання. Потрійна спіраль Мілтона Еріксона. Еріксонівська психотерапія в роботі з дітьми та підлітками. Психотерапевтична казка. Еріксонівський підхід в навчанні і пізнанні. Використання установок і мотивація до вивчення іноземних мов. Еріксонівський підхід і тілесно-орієнтована терапія: тіло як метафора.

Семінар 5. (20 годин).

 

Психосоматика в еріксонівській психотерапії та метод Фельденкрайза.

 

 Інтеграція через рух і тілесні відчуття, тілесні автоматизми, соматична психотерапія і творчість в еріксонівському підході. Робота з тілесними відчуттями. Метод Фельденкрайза "Усвідомлювання через рух" і його зв'язок з еріксонівським підходом. Гіпнотичне знеболювання та інші техніки обходження з болем. Рукавичкова аналгезія. Дисоціація і подвійна дисоціація. Спрямована медитація в роботі з болем. Подорож в тіло. Розмова з частинами. Похід до мудреця. Автоматичний малюнок і автоматичне письмо. Активізація творчих ресурсів в трансовому стані і їх інтеграція в життєвий простір.

Семінар 6. (20 годин).

 

Мовні патерни в еріксонівській психотерапії.

 

Мовні техніки наведення трансу і утилізації. Загальна бесіда про мету, ресурсному стані. Використання специфічних патернів: невизначені висловлювання, імплікація, протиставлення, цікавість, вибір без вибору, навіювання, що охоплює всі можливості в рамках одного класу реакцій. Трюїзми, що використовують час. Трюїзми, що використовують психічні механізми. Питання, які фокусують, навіюють та підкріплюють. Питання для непрямого наведення трансу. Натяк. Лапки. Подвійний зв'язок і парадокс в еріксонівській психотерапії як засіб депотенціалізаціі свідомості. Дозвіл на бездіяльність  і незнання. Каламбури, словесна багатозначність і навмисні застереження. Використання жартів, афоризмів, приказок і народних приповідок. Порушення синтаксису. Мовна імпровізація. Голосова динаміка. Процесуальні інструкції.